سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرورش شتر مرغ

اطلاعات جالب درباره شترمرغ

هرتخم شترمرغ حدودا ازنظراندازه و وزن با 24 تخم مرغ قابل مقایسه است و برای آب پزشدن حدود 2 ساعت زمان لازم دارد .شترمرغ باسرعت 70 کیلومتر بر ساعت می دود وتایک ربع با این سرعت استقامت دارد و این قابل مقایسه با سرعت شکار شیر و یوزپلنگ است.
بزرگترین وسنگین ترین پرنده جهان است بدون توانایی پرواز وتنها پرنده بدون جناغ سینه.
شترمرغ کیسه صفرا ندارد.
شترمرغ برای پنهان شدن سرخودراروی زمین دراز می کند و پنان بی حرکت می ماند که انگار مرده است.
لگد شترمرغ در طبیعت بسیارقوی بوده و یکی از وسایل دفاعی شترمرغ است و دقت کنید لگد شترمرغ به سمت جلو می باشد.
شترمرغ ماده می تواند تخم و خود را از میان تخم های دیگرتشخیص دهد و جدا کند.
شترمرغ روزانه 2000 تا4000 مرتبه به زمین و زمان نوک می زند.
در طبیعت شتر مرغها در گروه و گله ای زندگی میکنند که یک نر اصلی و یک ماده اصلی فرمانروایی می کنند.
شترمرغ رقص را دوست دارد و نوع رقص والتــزمخصوصی دارد.
شترمرغ درحالت استرس یا افسردگی بسیار بی حوصله می شود و حتی میخ قاشق چاقو و از این قبیل را قورت می دهد که دچارمشکل می شود که این احتمال دارد مانند خودکشی باشد تا از زندگی خلا.
شترمرغ تا 13 ماهگی ظاهرا قابل تشخیص ازنظرجنسی نبوده و رنگ پرهای تمام آنها نزدیک به قهوه ای می باشد.
انعطاف پذیرترین قسمت بدن شترمرغ گردن است که بسیارکار آیی برای شترمرغ دارد.
شترمرغ ها دارای دید بسیارقوی هستند ودارای مژه های بسیار زیبا و همچنین حس شنوایی بسیار قوی دارد.
شترمرغ ماده بصورت تولید تجاری و مفید برای 25 تا 30 سال قابل استفاده است و نرها حتی بیشترمی توانند جفت گیری مفید انجام دهند.

http://www.mohasses-ostrich.ir